Kompetanse
Murmester Tor Trygve Pedersen AS  er en mesterbedrift
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Til Mesterbrevnemda KLIKK HER

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Sentral godkjenning Klikk her

Norske Murmestres Landsforeneing (NML) er en aktiv bransjeorganisasjon med engasjerte medlemmer gjennom snart 100 år. Historien forplikter, samtidig som den gir fremtidsrettede aktiviteter til beste for murerfaget. Medlemmene kan påvirke utviklingen i faget. NML er medlem av Mur-Sentret . (Murbransjens forsknings og informasjonskontor ).
Medlemsskap forutsetter gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner
Til NML Klikk her
 

Alle ansatte har godkjente ffv sertifikat.

Godkjente fagarbeidere.

   
 
 
        KONTAKT OSS
     Murmester Tor T. Pedersen
     Strandg. 200
     5004 Bergen
55 32 40 22
55 32 40 23
Tom:    930 61 999
Tor:      930 64 090
Trond: 930 98 333
   tor@murmestertorpedersen.no
   tom@murmestertorpedersen.no
Webdesign-CMS
Netnor